Topline Super XL

Topline Super XL

Details

Översikt

Topline Super XL - för all såbearbetning

Multiva TopLine Super XL är en stark universalharv som representerar nytt bearbetningstänkande. Topline Super erbjuder lösning till utmaningar som olika såmetoder och bearbetningsförhållanden ställer. Den lämnar enligt forskning en jämn bearbetningsbotten - i stubb, på plöjd och på lättbearbetade fält.  

 • Genomsläpplig konstruktion och toppeffektiva bearbetningsegenskaper. Såbearbetningen kan utföras med en maskin i alla förhållanden - samt grund stubbearbetning såväl på våren som på hösten.  Vid behov gör du också hamharvningen på hösten med ToplineSuper.

Användarerfarenheter

Veikko Kuusinen från Pertteli i Salo i Finland brukar gården Metsola och odlar vete, korn och havre. Dessutom odlar han raps och vallfrön för utsäde. På gården Metsola varierar jordarterna från molera till mjällera och grov mjäla. Kuusinen bearbetar stubbåkrarna på våren direkt med TopLine Super. Vid behov bearbetar han jorden med Multiva DiscMaster -tallriksredskapet före harvning. Kuusinen har både Multiva DiscMaster tallriksredskap och TopLine Super XL -harv som bearbetningsredskap.

Husvärden är mycket nöjd med sin harv. ”TopLine Super XL släpper igenom halmen bra och är tillräckligt tung för att komma ned till önskat harvningsdjup. Harvningsresultatet är jämnt och harven hoppar inte”, berättar Kuusinen. “Av egen erfarenhet har jag konstaterat att traditionella S-pinnharvar är för lätta för mina jordarter och odlingsmetoder”, tillägger han. 

Kuusinens erfarenheter av Multiva är goda och han har redan haft många Multiva-maskiner. Kuusinen beslöt sig för den första Multiva TopLine -harven tack vare att den var bland de första harvarna för stubbearbetning på marknaden. Speciellt tack får Multiva för sin produktgaranti: "Multiva har skött bra sin eftermarknadsföring."

 

Produktfunktioner

Nya generationens pinne

Den aggressiva Multiva TerraSuper -pinnen lämnar en mycket jämn bearbetningsbotten.
 
 • I TopLine Cross och TopLine Super XL -harvarna används starka och höga 12 x 65 mm:s TerraSuper -pinnar
 • Pinnens materialtjocklek och dimension garanterar ett utmärkt bearbetningsresultat också i krävande förhållanden
 • Pinnens höjd är 50 cm från spetsen till monteringspunkten
 • Håller sitt arbetsdjup mycket bra
 • 60 mm:s spets som standard
 • 140 mm bred gåsfot som alternativ spets

Multiva TerraSuper -pinnen är till materialtjockleken stark och mycket robust. Med pinnen uppnås en jämn bearbetningsbotten och ett bra bearbetningsresultat oberoende av jordart. Multiva TerraSuper -pinnens utmärkta bearbetningsegenskaper utnyttjas i Multiva TopLine -harvarna med vilka såbearbetningen också kan göras direkt i stubben.

Multiva ger bästa groningsförutsättningar

Ett jämnt arbetsdjup innebär en jämn såbotten och jämnt bearbetningsskikt som ger goda förhållanden för brodduppkomst. Säreget för Multiva TerraFlex och Terra Super -pinnarna är en utmärkt geometri varmed de håller sitt arbetsdjup vid belastning bättre än övriga pinnar på marknaden.

TOPLINE SUPER XL i såbearbetning

I stubb

Möjligheten att bearbeta i stubb utan föregående basbearbetning gör TopLine Super XL -harven till en revolutionerande nyhet. Den exceptionellt starka TerraSuper-pinnen och en unik öppen konstruktion samt till slut genomtänkt och testad pinnindelning ger möjlighet härtill.

 

 

På plöjd åker

TopLine Super XL ger enligt undersökningar en mycket jämn såbotten. Tack vare den robusta frontplankan samt ribbvälten är sönderdelnings- och utjämningsförmågan förstklassig. Bearbetningsresultatet efter Multiva TopLine Super XL på plöjd åker är t.o.m. bättre en med vanlig fjäderpinnharv, med allt färre överfarter.

 

 

 På lättbearbetad åker

Multiva-harvarnas mångsidighet framhävs i lättbearbetningskedjan. Med TopLine Super XL -harven bearbetar du i alla förhållanden och oberoende av tidigare gjord basbearbetning. Trots allt prutar man inte på bearbetningsresultatet med TopLine Super XL -harven utan åkerns yta och bearbetningsbotten är jämna som sig bör vid en bra såbearbetning.

 

 

Topline Super XL - i övrig bearbetning

Vid stubbearbetning

Efter tröskning utförd grund stubbearbetning packar inte jorden men myllar effektivt in halmen så att spillsäd och ogräsfrön gror och halmens nedbrytning börjar. TopLine Super XL -harvens höga kapacitet erbjuder nya möjligheter vid höstens grunda bearbetning och exempelvis vid inmyllning av svämgödsel. TopLine Super XL är trots allt ingen kultivator. Höstbearbetningen lyckas endast i gynnsamma förhållanden.

 

Vid halmharvning

Med TopLine Super XL -harven lyckas också halmharvning på hösten där man breder ut växtresterna utan att bearbeta åkerns yta. Halmharvningen främjar åkerns jämna upptorkning för sådden på våren. Dessutom förhindras näringsämnens avrinning från en bar åkeryta då stubben lämnas kvar. Med Multiva TopLine Super XL utförd halmharvning är ett ekologiskt och förmånligt alternativ för bl.a. direktsådd.

 

Vid ogräsharvning

På många ekologiskt odlade gårdar kämpar man mot ogräsen genom träda och mekanisk bearbetning. Med gåsfotsspetsarna som man kan få till TopLine Super XL -harven kan man skära av ogräsrötterna på hela arbetsbredden. Gåsfotsspetsarna lyfter upp ogräsrötterna på ytan för att torka varmed man kan tala om en effektiv mekanisk ogräsbekämpning.

 

 

Lätt och trygg att använda

TopLine Super XL-harvens tyngdpunkt ligger optimalt varmed mera vikt överförs på dragbommen vid transport, däckdimensionen är stor och justeringen av efterredskap är lätt.

Behändig justering av ribbvält och efterharv

Ribbvältens och efterharvens justering kan göras lätt och snabbt med vev. Efterharven har utlösningssystem som viker undan vid backning.

 

 

 

 

 

 

Trygg att transportera

Mittsektionens boggiehjul ligger längre bak än tidigare varmed bomvikten i transport är högre. Markfrigången har också ökat markant.

Topline Super XL i ett nötskal

 • Rambalkarnas höjd 120 mm
  • => 54% starkare ram
 • Mycket öppen konstruktion
  • Nio pinnaxlar
 • Robust Multiva TerraSuper 12 x 65 mm pinne
 • Pinnindelning 100 mm samt 65 mm bred spets
  • Motsvarar ca 80 mm:s pinnindelning
 • Mycket robust och 4,1 m lång ramkonstruktion
 • Efterharv som viker undan vid backning
 • Unikt dubbelstål i frontlamellplankan
 • Stora bärande däck
 • Tillräcklig pinnvikt
Tekniska tabeller
Topline Super 600 700 800 900 1000 1250 1500
Pinne, mm 12*65 12*65 12*65 12*65 12*65 12*65 12*65
Pinnantal, st 59 67 77 87 101 129 143
Pinndelning, mm 100 100 100 100 100 100 100
Pinnaxlar, st 9 9 9 9 9 9 9
Arbetsbredd, cm 600 680 780 880 1000 1300 1450
Rämlängd, cm 410 410 410 410 410 410 410
Transportbredd, cm 300 300 360 360 440 440 440
Transporthöjd, cm 310 350 380 425 440 440 440
Effektbehov, hp 140 180 220 250 280 360 400
Däckdimension 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16
Däckantal, st 8 8 8 8 10 10 14
Vikt, kg 4230 4880 5650 6090 7370 9320 11025

Utrustning

TopLine Super XL 600 700 800 900 1000 1250 1500
Efterharv, 2-rader X X X X X X X
Ribbvält X X X X X X X
Sidosekt. boggien Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Gåsfotsspetsar X X X X X X X
Reservhjul X X X X X X X
Belysningsserie X X X X X X X
Frontstödhjul - X X X Standard Standard Standard

 

 

Bilder
Videoklipp
Embedded thumbnail
TopLine Super XL