Innovative løsninger til nye dyrkningssystemer

Nye dyrkningsmetoder kommer til hele tiden. Pløjefri dyrkning, no-till mv., eksemplificerer landmænds innovative tankegang. En konstant stræben efter forbedring, har skabt grobund for nye dyrkningsmetoder. Multiva arbejder målrettet på at imødekomme brugernes ønsker, effektive og innovative produkter med lang holdbarhed.

Vi producerer harver til pløjefri dyrkning samt såmaskiner til no-till såning, begge produkter er eksempler på vores stræben efter at imødekomme brugernes innovative ønsker.

 

Løsninger til ukrudtsbekæmpelse

Til brug ved øverlig mekanisk ukrudtsbekæmpelse før såning eller efter høst, tilbydes TopLine Super XL og Avaran harverne.

De to produkter er udstyret med den kraftige TerraSuper tand hvilket sikrer en ensartet harvedybde, selv under udfordrende forhold.

Ukrudtsbekæmpelsen foretages med et 140mm bredt gåsefodsskær hvilket medfører gennemskæring af ukrudtets rødder med minimal opblanding i kraft af den flade angrebsvinkel. Gåsefodsskæret i kombination med den unikke to-bullede efterharve sikrer, at ukrudt bringes til overfladen for effektiv udtøring.

Harvernes effektivitet kan yderligere forøges ved, at montere en frøsåkasse til brug ved såning af vinterraps, efterafgrøder mv.

Vi vil gerne høre fra dig!

Du er meget velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.