eFORTE

Multiva eForte såmaskiner er udviklet til at forbedre effektiviteten og reducere driftsomkostningerne i moderne landbrug. Det elektriske udsåningssystem og ISOBUS-styringen af såmaskinen giver mulighed for anvendelse af præcisionsteknik til styring af såarbejdet. Multiva Forte kan så i bearbejdet jord, harvet eller pløjet samt til no-till såning. Valget af såmetode er fleksibelt og kan tilpasses de aktuelle betingelser samt dyrkningsform.

  • SeedPilot Isobus-styresystem er standard

  • Forberedt til præcisionslandbrug som standard

  • Præcis udsåning

  • Hurtig adgang til gødningen

  • No-till, harvet eller pløjet jord

  • Lave driftsomkostninger

Elektrisk udsåning - banebrydende funktioner

Multiva eForte såmaskiner har en elektrisk drivlinie til såakslerne. Via ISOBUS-forbindelsen får såmaskinen strøm til at drive det enkle og præcise udsåningssystem. De elektriske motorer i udsåningssystemet reagerer øjeblikkeligt på ændringer i kørehastigheden og såmængden. Det elektriske udsåningssystem tillader meget høje såmængder med normale kørehastigheder. Med Multiva SeedPilot-styresystemet sikres muligheden for at anvende præcisionsteknik. Variabel udsåningsmængde af såsæd, gødning og frø kan styres via GPS og markkort som standard. Derudover er sektionskontrol med automatisk foragerautomatik og halvmaskinelukning også muligt med eForte-såmaskinerne.

Succes under alle forhold

Multiva Forte såmetoden er velegnet til vekslende forhold og forskellige dyrkningssystemer. Konstruktionen med det dobbelte skiveskær og muligheden for høj skærtryk sikrer, at no-till såning kan udføres i selv de kraftigste jorde. I bearbejdet jord kan såsæden placeres jævnt og præcist som ønsket.

Læs mere

Alsidigt FX-såskær

Multiva FX-såskær er udviklet til at sikre uovertruffen præcision, holdbarhed og minimalt servicebehov. Det dobbelte skiveskær med stor diameter har en uovertruffen levetid og er vedligeholdelsesfri uden nogle smøresteder.

Læs mere

Omkostningseffektiv såning

Dobbeltskiveskæret er monteret ret i kørselsretningen og skærer effektivt igennem jorden og der er færre roterende dele sammenlignet med en traditionel skiveskærssåmaskine, da rækkeafstanden er større på Multiva såmaskinerne. Transporthjul med stor diameter sikrer en lav rullemodstand og en god bæreevne - også på lettere jorde. Alle disse ting bidrager til et meget lav trækkraftsbehov og dermed et lille energiforbrug til såningen.

Præcis justering med det nye udsåningssystem

På Multiva såmaskinerne er såmængden styret af såakslernes rotationshastighed via individuelle elmotorer på alle såkasser. De nye såvalser er dimensioneret til udsåning af store såmængder. Det unikke design med to separate udsåningsvalser indbygget i såhuset gør udsåning af små mængder udsæd som f.eks. raps meget præcist. Skiftet imellem udsåning af såsæd til udsåning af småfrø foretages nemt ved at åbne og lukke forskellige såskod i bunden af såkassen. Åbning i såhuset gør observation eller rengøring let.

Hurtig og let indsåning

På Multiva såmaskinerne er indsåning nemt og ubesværet. Indsåningen sker let med et håndsving. Hvis såmaskinen er udstyret med fjernbetjening af såsæd og gødning indtastes indsåningsresultatet i styresystemet og kalibreringen bliver endnu lettere. Indsåningsbakkerne i rustfrit stål er delt i to for nemmere håndtering. Indsåningsbakkerne bliver indsat fra maskinens venstre side, hvor de sidder beskyttet under såkassen, også under såarbejdet. Det nye udsåningssystem og de nye drivlinier gør udsåningen endnu mere præcis.

Småfrø- startgødningsudstyr

På de nye Multiva såmaskiner er småfrø- startgødningsudstyret fuldstændig nydesignet. Udstyret er integreret i den store såkasse, men takket været en flytbar skillevæg kan selv den lille frøsåkasses volumen bruges som en del af kornsåkassen, hvis ikke frøudstyret anvendes. Materialet som udsås fra småfrøkassen kan valgfrit placeres i sårillen eller bag såskærene oven på jorden. Småfrøsåkassen er udstyret med to forskellige udsåningsvalser og en gearkasse, hvilket sikrer en meget præcis såmængde. En lang række forskellige materialer kan sås med udstyret, f.eks. frø, sneglegift, startgødning. En pendulomrøreraksel kan monteres for at sikre optimal flow.

Præcis hastighedskontrol

På Multiva e-modellerne måles arbejdshastigheden enten via en sensor på pakkerhjulene eller via traktorens ISOBUS. Piloten kan afhængig af de individuelle forhold frit vælge hvordan hastigheden ønskes målt. På denne måde opnås der altid en meget præcis udsåning selv ved skiftende hastighed.

Kit til økologisk gødning

Såmaskinerne kan udstyres med et Eco-gødningskit som tilbehør. Udstyret inkluderer rist, omrøreaksel og en højere gearing til gødningstanken. Kittet sikrer et bedre flow ved brug af økologiske organiske gødninger, samt et øget output.

Enkel justering af skærtryk

Skærtrykket justeres med traktorens hydraulik i et inverval imellem 50-250kg. Piloten kan i kabinen, på f.eks. SeedPilot terminalen, se det aktuelle skærtryk nøjagtigt i procent. Hvert såskær er udstyret med en separat hydraulikcylinder hvilket sikrer en stabil og præis sådybde uanset markens overflade.

Stor kapacitet

Multiva Forte såmaskiner har en stor såkasse og høj transporthastighed er tilladt selv med fuld såkasse. Multiva såmaskinen gør såningen nem og ubesværet så piloten kan have fuld fokus på såarbejdet, også ved lange arbejdsdage. Beholderens midtervæg kan justeres og presenningen er ruller automatisk tilbage ved ifyldning af såkassen.

Variabel udsåning af gødning og såsæd

Med elektriske motorer på udsåningsakslerne kan udsædsmængden af såsæd og gødning ændres under arbejdet i forhold til jordtyper eller andre forhold. Udsædsmængden ændres let fra såmonitoren under kørsel. Med SeedPilot ISOBUS kan udsædsmængden ændres automatisk via GPS signal og markkort. Derudover er sektionskontrol med automatisk foragerautomatik og halvmaskinelukning også muligt med eForte-såmaskinerne.

Yderligere tilbehør

Et omfattende udvalg af ekstraudstyr gør det muligt at imødekomme selv den mest kræsne brugers ønsker.

Tekniske data

eForte 300 400
Arbejdsbredde, cm 300 400
Transportbredde, cm 300 409
Påfyldningshøjde, cm 215 215
Beholdervolumen, l 3800 5300
Frøsåkasse, l 370 510
Skærtryk, kg 50-250 50-250
Antal såenheder 20 26
Rækkeafstand, mm 150 154
Arbejdshastighed, km/h 8-12 8-12
Dækstørrelse 250/80-18 250/80-18
Trækkraftbehov, hk 90 120
Vægt, kg 4200 5500

Vi vil gerne høre fra dig!

Du er meget velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.