DiscMaster 5000-6000+

De bugserede Multiva DiscMaster+ er et effektivt valg til stubbearbejdning af større arealer. Konstruktionen består af to sektioner, som hydraulisk foldes til transportposition. Pakvalsen er off-set og opdelt i tre sektioner for, at sikre ren rolig gang og bedre pakning. Transporthjulene er placeret imellem disc section og pakvalse, dette sikrer en meget kompakt konstruktion og en lille venderadius. Den kraftige konstruktion og høje egenvægt medfører en meget stabil maskine, selv ved høje arbejdshastigheder.

  • Hurtig og effektiv kultivering

  • Aggressiv opblanding af jord og afgrøderester

  • Enkel og hydraulisk justering af arbejdsdybden

  • Vedligeholdelsesfrie nav og lejer

  • Enkel og kompakt vending i marken

Harvning direkte i stub

Multiva DiscMaster er et effektivt redskab til nedmuldning af halm- og afgrøderester efter høst. Normal praksis vil være at udføre en effektiv og øverlig bearbejdning efter høst, dette for at sikre en god fremspiring af spild- og ukrudtsfrø. Anden overkørsel foretages da med fordel I en større arbejdsdybde for, at sikre en optimal opblanding af jord og plantemateriale, herefter er marken forberedt til den efterfølgende afgrøde. Den høje fremkørselshastighed sikrer en god udnyttelsesgrad og stor kapacitet, når tiden er knap.

Såbedstilberedning

Disc Master kommer også til sin ret ved såbedstilberedning af bearbejdet jord. En hydraulisk planerplanke kan monteres, denne sikrer en meget alsidig maskine og bevirker at Disc Master kan præstere et såbed i høj kvalitet selv under forhold vor jorden er pløjet. Den kraftige pakvalse jævner ud pakker jorden og minimerer problemer med udtøring af såbedet og sikrer de bedste forhold for fremspiring.

Anden anvendelse

I kraft af den store diameter på tallerkenerne og den rummelige konstruktion, kan Disc Master også anvendes til nedmuldning af husdyrgødning eller under forhold med store mængder planterester, eksempelvis efter majs eller direkte i en efterafgrøde.

Optimal opblanding uafhængig af arbejdsdybde

Med en Multiva disc harve, sikres en god opblanding selv ved øverlig bearbejdning, dette i kraft af tallerkenens unikke angrebsvinkel. Den store diameter på tallerkenerne giver mulighed for at arbejde bade dybt og øverligt og bidrager til en meget præcis arbejdsdybde.

Kraftig konstruktion

Multiva DiscMaster består af en robust rammekonstruktion kendetegnet ved en stor vridningsstabilitet. Brug af højstyrkestål sikrer en fornuftig vægt og en exceptionel levetid.

Lille venderadius

Den fleksible og innovative opbygning af maskinen muliggør vending på flere mader. Transporthjulene eller pakvalsen kan anvendes ved vending på forageren. Ved at udnytte transporthjulene til denne operation, da holdes venderadius på et beskedent niveau. Anvendes pakvalsen I stedet, da skånes Jorden mere, da vægten fordeles over hele arbejdsbredden. Ved vejtransport bidrager den separate hjulkonsol til, at blot en meget beskeden mængde jord og plantemateriale vil tages med fra mark til vej.

Enkel justering af arbejdsdybden

Arbejdsdybden justeres enkelt og hydraulisk fra traktoren. Den ønskede kultiveringsdybde kan fastlåses med clips for ensartet og ukompliceret anvendelse.

Solid pakvalse

Den korte afstand mellem ringene på valsen og den skarpe profil, sikrer en agressiv knusning af knolde god neddeling af planterester. Overfladen er glat og uden forstyrende svejsninger, hvilket minimerer problemer med blokader under forhold med våd og klæg jord. Pakvalsens soter diameter har en positiv effekt på trækkraftsbehovet og ved bearbejdning af lettere jorder.

HD-lejer med specialtætning

I kraft af det omfattende udviklingsarbejde, anvendes robuste lejer med labyrint-tætning for maksimal holdbarhed.
Tætningen sikrer en uovertruffen beskyttelse mod støv, skidt og van dog forøger dermed konstruktionens levetid.

Tekniske data

DiscMaster+ 5000 6000
Arbejdsbredde, cm 500 600
Antal discs 39 47
Antal disc rækker 2 2
Transportbredde, cm 300 300
Transportationhøjde, cm 360 410
Dækstørrelse 500/50-17 500/50-17
Trækkraftbehov, hk 170/210 200/250
Vægt, kg 4780 5230

Vi vil gerne høre fra dig!

Du er meget velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.