DiscMaster 300-400+

De liftophængte udgaver af Multiva DiscMaster+-serien er det effektive og enkle valg til de mellemstore landbrug. Den rummelige konstruktion med stor frihøjde, sikrer problemfri bearbejdning på arealer med store mængder afgrøderester. Multiva DiscMaster+ præsterer en flot opblanding, selv i majsstub og en kraftig efterafgrøde.

  • Hurtig og effektiv kultivering

  • Aggressiv opblanding af jord og afgrøderester

  • Enkel og hydraulisk justering af arbejdsdybden

  • Vedligeholdelsesfrie nav og lejer

  • Mulighed for tilkøb af transporthjul for bugseret brug

Harvning direkte i stub

Multiva DiscMaster er et effektivt redskab til nedmuldning af halm- og afgrøderester efter høst. Normal praksis vil være at udføre en effektiv og øverlig bearbejdning efter høst, dette for at sikre en god fremspiring af spild- og ukrudtsfrø. Anden overkørsel foretages da med fordel I en større arbejdsdybde for, at sikre en optimal opblanding af jord og plantemateriale, herefter er marken forberedt til den efterfølgende afgrøde. Den høje fremkørselshastighed sikrer en god udnyttelsesgrad og stor kapacitet, når tiden er knap.

Såbedstilberedning

Disc Master kommer også til sin ret ved såbedstilberedning af bearbejdet jord. En hydraulisk planerplanke kan monteres, denne sikrer en meget alsidig maskine og bevirker at Disc Master kan præstere et såbed i høj kvalitet selv under forhold vor jorden er pløjet. Den kraftige pakvalse jævner ud pakker jorden og minimerer problemer med udtøring af såbedet og sikrer de bedste forhold for fremspiring.

Anden anvendelse

I kraft af den store diameter på tallerkenerne og den rummelige konstruktion, kan Disc Master også anvendes til nedmuldning af husdyrgødning eller under forhold med store mængder planterester, eksempelvis efter majs eller direkte i en efterafgrøde.

Hurtig of effektiv opblanding af planterester

Discharver evner at kultivere store vider på kort tid. Dette er af meget høj prioritet ved overfladisk harvning efter høst, da jordfugtigheden må bibeholdes og dermed de bedste betingelser for fremspiring af spildfrø og ukrudtsfrø opnås. Selv ved øverlig overkørsel opnås en god opblanding og dermed et også et godt fundament for den biologiske omsætning i jordens øvre lag.

Skræddersyet produkt

De liftophængte DiscMaster+-versioner kan enkelt tilpasses brugerens ønsker i kraft af et omfattende udvalg af tilbehør. Et hjulstel kan tilvælges, dette ændrer konstruktionen til en bugseret udgave, specielt egnet til mindre traktorer uden stor løftkapacitet. Den bugserede udgave aflaster traktorens bagaksel og transport på vej bliver mere komfortabel. Vælges hjulstellet, da tilkobles harven traktorens liftarme for maksimal fleksibilitet.

Enkel justering af arbejdsdybden

Arbejdsdybden justeres enkelt og hydraulisk fra traktoren. Den ønskede kultiveringsdybde kan fastlåses med clips for ensartet og ukompliceret anvendelse.

Solid pakvalse

Den korte afstand mellem ringene på valsen og den skarpe profil, sikrer en agressiv knusning af knolde god neddeling af planterester. Overfladen er glat og uden forstyrende svejsninger, hvilket minimerer problemer med blokader under forhold med våd og klæg jord. Pakvalsens soter diameter har en positiv effekt på trækkraftsbehovet og ved bearbejdning af lettere jorder.

HD-lejer med specialtætning

I kraft af det omfattende udviklingsarbejde, anvendes robuste lejer med labyrint-tætning for maksimal holdbarhed.
Tætningen sikrer en uovertruffen beskyttelse mod støv, skidt og van dog forøger dermed konstruktionens levetid.

Tekniske data

DiscMaster+ 300 350 400
Arbejdsbredde, cm 300 350 400
Antal discs 23 27 31
Antal disc rækker 1 1 1
Transportbredde, cm 335 360 400
Trækkraftbehov, hk 100/120 115/140 130/160
Vægt, kg 2095 2300 2560

Vi vil gerne høre fra dig!

Du er meget velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.