Præcisionssåskær

De velkendte og velafprøvede vedligeholdelsesfrie Cerex såskær giver kombinationen af stor driftssikkerhed sammen med en meget præcis placering af gødning og såsæd.

Gødning placeres forrest i såskæret, hvorved det lander i bunden af sårillen, hvorefter såsæden placeres bagerst og dermed lidt ovenover i kontakt med den faste jord.
Risikoen for direkte kontakt imellem gødning og såsæd er minimal mens fordelen ved næringsstoffernes tilgængelighed i de tidlige vækststadier opnås.

Sådybden på Cerex såskærene justeres individuelt via lukkehjulet, som bestemmer hvor dybt såsæden placeres. Såskærene kan frit følge overfladen og placeringen er meget ensartet i hele maskinens arbejdsbredde. Det høje skærtryk på 120 kg kan opnås selv ved store sådybder og sikrer en god gennemskæring og såsædsplacering også under vanskelige forhold med tunge jordtyper.

Såskærene kan let justeres bagerst på maskinen i 5mm steps.
Den individuelle justering af såskærene giver muighed for forskellig sådybde på skærene ved såning af flere typer såsæd.

Vi vil gerne høre fra dig!

Du er meget velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.