Optima T

Optima T er en effektiv harve til alle jordtyper. Den åbne rammekonstruktion, bærende hjul samt robuste TerraFlex tænder, gør Optima T til en udmærket harve til varierende forhold.
Optima T er som produkt testet og gennemprøvet igennem mange års brug og disse harver anvendes på flere tusind landbrug og fungerer såvel på lette jorder som på stivere jorder.

  • 7 tandbuller sikrer et ensartet resultat

  • Fra 6 til 10m arbejdsbredde

  • Solide 10x45 TerraFlex tænder

  • Stor hjulmontering for stabil gang I marken

  • Effektive efterredskaber

En fleksibel harve

6 m kan udbygges til 7 m og 8 m til 9 m.

Stærk konstruktion

7 buller og en kraftig konstruktion med brug af højstyrkestål sikrer en effektiv bearbejdning og en meget lang levetid til fordel for kunden.

Enkel og sikker justering af arbejdsdybden

Arbejdsdybden justeres præcist og komfortabelt. Justeringen foretages hydraulisk og kan låses med clips i intervaller af 5mm. I kraft af det enkle og driftssikre system, opnås en høj udnyttelsgrad og bearbejden kan tilpasses løbende efter behov. En ensartet harvedybde opnås, da det hydrauliske system er udstyret med en dobbelt lukkeventil, således at arbejdsdybden forbliver den samme uafhængigt af lækage i traktorens hydrauliske kredsløb mv.

TerraFlex tænder

Optima T modellerna har stive, holdbare Multiva TerraFlex tænder som sikrer en ensartet arbejdsdybde. En ensartet arbejdsdybde medfører et jævnt såbed, hvilket tilgodeser en god fremspiring af den efterfølgende kulturplante. Den smalle spids og tandafstanden sikrer at risikoen for at trække våd og klæg jord minimeres.

Tilbehør 

Standardudstyr

Ekstraudstyr

Et omfattende udvalg af tilbehør sikrer den rigtige konfiguration til alle jordbunds og klimaforhold. Der kan vælges op til to forskellige typer efterredskaber alt efter behov.

Valgfrit tilbehør

Tekniske data 

Optima T 600 700 800 900 1000
Antal tænder 79 97 105 117 129
Tandafstand, mm 75 75 75 75 75
Antal harvebuller 7 7 7 7 7
Arbejdsbredde, cm 600 700 800 900 1000
Rammelængde, cm 300 300 300 300 300
Transportbredde, cm 340 340 340 340 420
Transporthøjde, cm 285 335 360 405 455
Trækkraftbehov, hk 100 120 140 160 200
Dækstørrelse 250/65-14.5 250/65-14.5 300/65-12 300/65-12 300/65-12
Antal dæk 8 8 8 8 8
Vægt, kg* 3100 3500 4450 4850 5190

* (inkl. Langfingerefterharve og frontmonteret planerplanke)

User story

I den Sydøstlige del af Danmark, nærmere betegnet Lolland, driver Øllingsøe Gods et specialiseret landbrug på 650 hektar. Yderligere består ejendommen af et skovbrug på 165 hektar. Det dyrkede areal bemærker sig ved at have en stor andel af ler i dyrkningsfladen.
Øllingsøe Gods har praktiseret pløjefri dyrkning de sidste 6-7 år for at optimere tidsforbrug og forbedre dyrkningssikkerheden. 40 pct. af sædskiftet består af vinterhvede, resten er vårafgrøder såsom vårbyg, spinat, konservesærter og sukkerroer. Efter høst etableres efterafgrøder på det størst mulige areal for at øge jordens frugtbarhed. Disse efterafgrøder nedvisnes senere på året og nedmuldes derefter med godsets dybdeharve før vinteren.
Før foråret 2021 valgte Øllingsøe Gods at investere i en ny Multiva Optima T 1000. Denne anvendes i foråret til fældning og tilberedning af såbed til alle ejendommens afgrøder. Forud for sukkerroer og spinat monteres en efterløbende tromle for at holde på fugten og skabe et godt fast såbed før såning af de småfrøede afgrøder.
Optima T harven blev valgt efter grundige overvejelser, da det var ønskeligt med en kraftig harve med lang holdbarhed. Yderligere, eftersom bedriften drives pløjefrit, skulle harven kunne fungere i et pløjefrit system med store mængder planterester. Den lange ramme med 7 buller var en af hovedårsagerne til valget.
Harven roses for den gode og præcise dybdestyring, samt den meget rolige gang selv ved høj fremkørselshastighed. Yderligere nævnes fordelen ved at have et træk på harven, således at en tromle kan efterspændes efter behov. Øllingsøe gods havde nogle specifikke ønsker ud over det sædvanlige, som Multiva valgte at imødekomme, hvilket var af stor værdi for bedriften ved valg af leverandør.

Vi vil gerne høre fra dig!

Du er meget velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.