TopLine Super XL

TopLine Super XL

Details

Overblik

TopLine Super XL - En harve til alle opgaver

Multiva TopLine Super XL repræsenterer den nyeste generation af harver med federtænder. Den er velegnet til at bearbejde store arealer. Den alsidige og brugervenlige maskine gør harvning til en smal sag selv under hårde betingelser. Crumbler-valsen og den bageste harve er lette at justere med et håndtag, der følger med enheden.

TerraSuper 12 x 65 tænderne gør det muligt at bearbejde såbede direkte på stubmarken. TopLine Super XL er en højtydende harve, der kan arbejde med en bearbejdningshastighed på op til 15km/t

Multiva brugererfaring - Finland

Veikko Kuusinen Metsola-bedriften i Pertteli, Finland, dyrker fortrinsvis korn såsom hvede, byg og såsæd, men også rapsfrø og græsfrø. Metsolabedriften har jordbundstyper fra silt til lerjord. Om foråret bearbejder Kuusinen stubmarken direkte med TopLine Super  XL. Om nødvendigt bearbejder han jorden, inden den harves med Multiva DiscMaster tallerkenharven. 

Kuusinen bruger både Multiva DiscMaster tallerkenharven og TopLine Super XL harven. Han er tilfreds med sin harve. ”TopLine Super XL kører eektivt gennem planteresterne, og den er tung nok til at nå den optimale harvedybde. Harveresultatet er ensartet, og harven løber sikkert langs jorden,” fortæller Kuusinen. ”Min erfaring siger, at traditionelle harver med edertænder er for lette til min landbrugsjord og til mine bearbejdningsmetoder,” tilføjer han.

Kuusinen har gode erfaringer med Multiva. Han har rent faktisk haft flere Multiva maskiner. Han skiftede til den første generation af Multiva TopLine Super XL harven for år tilbage, fordi den var blandt de første harver til stubmarker. Han er især tilfreds med Multivas garanti: ”Multiva har en god markedsføring af eftersalgsprodukter.” 

 

 

Egenskaber

Ny generation tænder

Den høje og aggressive Multiva TerraSuper tand præsterer et ekstremt jævnt såbed samt den rette krummestruktur.
 
 • Den kraftige og høje, 12 x 65 mm Terra Super tand anvendes på TopLine Cross og TopLine Super XL harverne
 • Brug af højkvalitetsstål og tandens dimensioner medfører uovertrufne kultiveringsegenskaber, selv under de mest ekstreme forhold.
 • 50 cm tandhøjde fra befæstigelsespunkt på harveramme til spids.
 • Præcis dybdestyring
 • 60 mm spids (standard)
 • 140 mm gåsefodsskær (ekstraudstyr)

I kraft af brug af højkvalitetsmaterialer, er Multiva TerraSuper  tanden ekstremt robust. Tanden præsterer på alle jordtyper, men dens styrke bemærkes især på tunge lerede jorder, hvor en kraftig bearbjedning kan opretholdes med TerraSuper tanden. Den kraftige s-tand udmærker sig også under tørre forhold ved øverlig stubbearbejdning.

Den bedste fremspiring med Multiva

En ensartet harvedybde sikrer et jævnt såbed, hvilket skaber de bedste betingelser for en god fremspiring. Multiva TerraFlex og TerraSuper tænderne er udviklet til krævende forhol. Harvetænderne er fremstillet af kvalitetsmaterialer, deraf lang levetid.

TopLine SuperXL til såbedstilberedning

Til stubbearbejdning

Muligheden for at lave såbed direkte i en stub, gør TopLine Super XL  til et revolutionerende  produkt. Dette skyldes den exceptionelt robuste TerraSuper tand, med unikke jordsøgningsegenskaber og den rummelige tandafstand.

 

 

I pløjet jord

TopLine Super XL sikrer et jævnt såbed. I kraft af den frontmonterede planerplanke og rotorsmuldren, opnås en førsteklasses jævning og smuldring af jorden. Kultiveringen foretaget med Multiva TopLine Super XL er kraftigere end med en traditional såbedsharve, hvilket reducerer behovet for overkørsler. 

 

 

On stubble cultivated field

Multiva TopLine Super XL er kendetegnet ved konstruktionens store alsidighed. Harven kan ikke blot anvendes til såbedsharvning, også en let stubbearbejdning kan foretages med TopLine Super
XL.

 

 

TopLine Super XL, forskellige dyrkningssystemer

Reduceret jordbehandling

En let stubbearbejning efter høst forbedrer jordstrukturen, da planterester opblandes med jorden og omsætningen fremskyndes. Arbejdsgangen sikrer fremspiring af spildfrø og starter den biologiske nedbrydning af strået. TopLine Super XL harverne er udviklet til let stubbearbejdning I efteråret samt traditionel såbedsharvning i foråret.

 

 

Til stubbearbejdning

Øverlig stubharvning i efteråret kan foretages med TopLine Super XL. Bearbejdning af stub fremskønner udtørring af jorderne forud for forårsarbejdet. Stubbearbejdning med TopLine Super XL er en omkostningseffektiv måde at sikre en hurtig omsætning af plantematerialet. 

 

 

Ukrudtsbekæmpelse

Indenfor økologisk landbrug er en effektiv mekanisk ukrudtsbekæmpelse af særdeles stor vigtighed. Gåsefodsspidser tilbydes til TopLine Super XL harverne. I modsætning til den traditionelle spids, sikrer gåsefodsspidserne fuld gennemskæring I hele arbejdsbredden. Gåsefødderne løfter ukrudtet fri af Jorden, hvilket skaber de bedste forhold for udtørring af planten.

 

 

Enkel og sikker at bruge

Rammekonstruktionen på TopLine Super XL harverne er blevet videreudviklet. Tyngdepunktet er optimeret for, at sikre den rette vægtfordeling, også ved vejtransport. Store dæk og forbedret justering af efterharverne, sikrer en nem og hurtig indstilling til gavn for brugeren.

 

Nem justering af rotorsmuldrer og efterharve

Justering af rotorsmuldrer og langfingerefterharve foregår enkelt ved brug af værktøj inkluderet I harve. Langfingerefterharven er udstyret med en sikkerhedsmekanisme, hvilket medfører at harven roterer fremad ved reversering.

 

 

 

 

Sikker vejtransport

Vægtfordelingen er optimeret ved, at flytte midtersektionens tandemophæng bagud. Dette sikrer en rolig gang I mark og ved vejtransport. Tandemkonstruktionen sikrer en stor frigang ved vejtransport.

Effektiv kultivering uden at blokere

I kraft af rotorsmuldren (standard) og den to-rækkede langfingerefterharve (ekstraudstyr), er TopLine Super XL et effektivt redskab til jordbearbejdning. Ydermere, den lange ramme sikrer en udmærket gennemgang.

Topline Super XL – i korte træk

 • 120 mm rammeprofil => 54% kraftigere konstruktion
 • Uovertruffen åben rammekonstruktion
  • Ni tandrækker
 • Stærk Multiva TerraSuper 12 x 65 mm tand
 • Tandafstan på 100 mm og 60 mm bred spids
  • Sammenlignelig med en tandafstand på 80 mm
 • Ekstremt kraftig ramme på 4,1 m
 • Efterharve roterer fremad ved reversering med maskine
 • Store flotation dæk
 • Tilstrækkelig vægt på harvesektionerne
Tekniske data
Topline Super 600 700 800 900 1000 1250 1500
Antal tænder 59 67 77 87 101 129 143
Tandafstand, mm 100 100 100 100 100 100 100
Antal tandrækker 9 9 9 9 9 9 9
Arbejdsbredde, cm 600 680 780 880 1000 1300 1450
Rammelængde, cm 410 410 410 410 410 410 410
Transportationbredde, cm 300 300 360 360 440 440 440
Transporthøjde, cm 310 350 380 425 440 440 440
Trækkraftbehov, hk 140 180 220 250 280 360 400
Dæk 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16
Antal dæk 8 8 8 8 10 10 14
Vægt, kg 4230 4880 5650 6090 7370 9320 11025

Ekstraudstyr

TopLine Super XL 600 700 800 900 1000 1250 1500
2 rækket langfingerefterharve X X X X X X X
Rotorsmuldrer X X X X X X X
Boogie, vingesektion Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Gåsefodsspids X X X X X X X
Reservehjul X X X X X X X
Lyskit X X X X X X X
Frontstøttehjul - X X X Standard Standard Standard

 

 

Billeder
Video