Släpvagnar

Multiva släpvagn - för den krävande användaren

Multiva släpvagnarna är utvecklade för användare som värdesätter effektivitet, praktiska lösningar och hållbarhet. Den moderna tillverkningstekniken, bästa råmaterial samt en omsorgsfull tillverkning och god finish garanterar en högklassig produkt.

Alla Multiva vagnar har en mycket vridstyv, rektangulär rörbalksunderrede. Den starka chassikonstruktionen och robusta boggien samt ett stabilt flak förhindrar vagnens lutning vid tippning. Stabiliteten ökar också tack vare den låga konstruktionen och breda spårvidden. Flakkonstruktionernas rejäla materialtjocklekar garanterar hållbarheten. Ur flera modellserier och ett rikligt utrustningsurval hittar du en lämplig vagn för att motsvara transportbehoven på din gård. I Multiva-släpvagnarna har man också beaktat användarvänlighet och trafiksäkerhet. Samtliga vagnar har exempelvis bromsar som standard. 


Stålkvaliteten avgör

Multiva-produkternas hållbarhet och deras långa brukstid bygger främst på valet av bästa möjliga material. De i släpvagnen använda Raex- och Hardox-slitstålens samt Optim650-specialstålets stöttålighet är i särklass i praktiska, krävande förhållanden jämfört med vanligt S355 (Fe52) stål. Vid tillverkningen använda robotsvetsningen ger ett mycket hållbart slutresultat av jämn kvalitet.

Stötar som i det av traditionellt stål tillverkade flaket ger bulor, återgår det av specialstål tillverkade Multiva-flaket i dess ursprungliga form och bibehåller sin hållning under årens lopp. Tillsammans med en utmärkt slitagetålighet garanterar det en lång brukstid också i tyngsta arbetsuppgifter. Multiva-vagnarna är för användaren en mycket långvarig och kostnadseffektiv investering som både lantbruksföretagare och entreprenörer kan lita på.

 

Föregångare gällande rörbalkschassi

Allt sedan början har rörbalken utgjort grundkonstruktion för Multiva vagnarnas chassi. Konstruktionen är mycket vridstyv. Rejäl materialtjocklek och övervägda konstruktiva detaljer tillsammans med Double Grade -stål som används som chassimaterial ökar hållbarheten ytterligare.

 

 

 

 

 

 

Hållbart flak av specialstål

Vid utvecklingen av Multivaflaken har man utnyttjat de möjligheter som starka specialstål ger för att tillverka en hållbar flakkonstruktion. I TRM HD- och Pro- dumpervagnarna är samtliga flakplåtar av antingen Raex eller Hardox slitstål. Slitstålets flyttöjningshållfasthet är tredubbel och slitagetåligheten är flerdubbel jämfört med stål (S355) i traditionella flakkonstruktioner. Slitstålets höga flyttöjningshållfasthet medger hårda stötar utan bestående formändringar. Exempelvis bottenplåten i Multiva TRM HD dumpervagnen av 6 mm:s slitstål motsvarar 18 mm:s S355 bottenplåt vad hållfasthet beträffar. I TRM-vagnarna används Strenx specialstål vars flyttöjningshållfasthet är dubbelt större än S355 stålets. Bottenplåten som används i Multiva TRM 10/13/16 -vagnarna är 5 mm:s Strenx stål som motsvarar 10 mm:s S355 stål vad hållfasthet beträffar.

Hydraulisk bomfjädring

Till vagnarna kan man som extra utrustning få hydraulisk bomfjädring. Fjädringen grundar sig på tryckackumulator och hydraulcylindrar. Fjädringen fungerar som stötdämpare varmed belastningarna av vägarnas ojämnheter minskar.

 

 

 

Behändig förhöjningskassett

Till alla TRM-dumpervagnmodeller kan fås snabbkopplade förhöjningslämmar av stål som behändigt kan lyftas av som en kassett med hjälp av en lastare. Lyftet sker från flakets starka stödbågar. Förhöjningens bakgavel monteras på den egentliga baklämmen och den öppnar sig med baklämmen. Foderförhöjningen som man kan få till TRM -vagnarna fungerar helt enligt samma princip.

 

 

Smidighet med styrande axel

Styrande axel kan monteras i samtliga vagnar med hydraulisk fjädring. Tack vare styrningen följer vagnen traktorn mycket väl och är smidig i vändningar utan att skada t.ex. vallväxterna.