Topline Cross

Topline Cross

Details

Översikt

TopLine Cross – Överlägsen bearbetningseffekt 

Topline Cross är som bäst vid bearbetning av jämna, tunga jordarter såsom lera. Den passar också utmärkt för grund bearbetning och ytharvning samt lämnar en överlägset jämn bearbetningsbotten.

  • TopLine Cross -harvarna har alltid åtta pinnrader, varmed genomsläppligheten är utmärkt. Därför passar TopLine Cross bra också för lättbearbetade fält. 

Användarerfarenheter

Jussi och Satu Tarumas åkrar i Jokela i Tusby består i huvudsak av äkt- och molera. Bearbetningstiden för speciellt äktlerorna är kort och de kräver god bearbetningseffekt av utrustningen. Samtliga vårsådda fält kultiveras eller bearbetas med tallriksredskap på hösten och bearbetas med harv för sådden. På några skiften har man tidigare dessutom behövt en separat, grund tallriksharvning på våren. Senaste vår byttes Multiva Mega XL mot en TopLine Cross 800 harv.

”Vi satte medvetet igång med att hitta en robustare harv som bibehåller sitt arbetsdjup i växlande förhållanden. Tekniken med flera plankor, hög vikt, robusta pinnar och stor däckyta verkade bra. Dessutom skulle harven vid behov kunna användas för stubbearbetning genom att avlägsna mellanplankan och göra pinnindelningen glesare”, berättar Jussi Taruma

Satu Taruma, som i huvudsak kör med harven, konstaterar att hon är mycket nöjd med harvens konsekventa och exakta justering. ”Då jordarterna växlar behövde man knappt alls röra justeringarna. Harven var stabil och lämnade ett utmärkt resultat såväl vad bearbetningsresultat som bearbetningsbotten beträffar. Vi klarade av samtliga skiften med två överfarter. Dubbla plankor framtill utjämnade och sönderdelade jorden bra. Frontlamellplankornas spetsar med dubbla skär fungerade fint och samlade inte halm. Kombinationen med ribbvält och efterharv fungerade väl. På lättare jordar var man emellertid tvungen att lyfta efterharven några gånger vilket berodde på en exceptionellt seg halm."

"På landsvägen var harven mycket stabil att transportera och tillåter en maximal 50 km/h körhastighet. Man uppnådde bearbetningens kvalitetsmålsättningar och antalet överfarter kunde minskas jämfört med tidigare. Vi är därför nöjda med anskaffningen”, konstaterar Jussi och Satu slutligen.

 

 

Produktfunktioner

Nya generationens pinne

Den aggressiva Multiva TerraSuper -pinnen lämnar en mycket jämn bearbetningsbotten.

  • I TopLine Cross och TopLine Super XL -harvarna används starka och höga 12 x 65 mm:s TerraSuper -pinnar
  • Pinnens materialtjocklek och dimension garanterar ett utmärkt bearbetningsresultat också i krävande förhållanden
  • Pinnens höjd är 50 cm från spetsen till monteringspunkten
  • Håller sitt arbetsdjup mycket bra
  • 60 mm:s spets som standard
  • 140 mm bred gåsfot som alternativ spets

Multiva TerraSuper -pinnen är till materialtjockleken stark och mycket robust. Med pinnen uppnås en jämn bearbetningsbotten och ett bra bearbetningsresultat oberoende av jordart. Multiva TerraSuper -pinnens utmärkta bearbetningsegenskaper utnyttjas i Multiva TopLine -harvarna med vilka såbearbetningen också kan göras direkt i stubben.

Multiva ger bästa groningsförutsättningar

Ett jämnt arbetsdjup innebär en jämn såbotten och jämnt bearbetningsskikt som ger goda förhållanden för brodduppkomst. Säreget för Multiva TerraFlex och Terra Super -pinnarna är en utmärkt geometri varmed de håller sitt arbetsdjup vid belastning bättre än övriga pinnar på marknaden.

Effektiva sladdplankor

TopLine Cross modellen har två lamellplankor på hela harvbredden. Med dubbel plankkonstruktionen uppnås en utomordentlig bearbetnings- och utjämningseffekt. Plankorna justeras hydrauliskt och deras inbördes förhållande kan behändigt justeras med vev. Lamellplanka baktill kan fås till TopLine Cross -modellerna som extra utrustning.

TOPLINE CROSS såbearbetning

TopLine Cross är en utmärkt harv för såbearbetning såväl efter plöjning som lättbearbetning. Den passar speciellt bra ihop med intensivt bearbetningstänkande där åkern basbearbetas före den egentliga såbearbetningen. TopLine representerar såbearbetningens effektivaste topp.

Ytharvning

TopLine Cross passar utmärkt för ytharvning av antingen plöjd eller kultiverad jord tack vare två standardförsedda plankor och bakplanka som kan fås som extra utrustning. Genom ytharvning jämnas åkerns yta varmed fukten i jorden sparas för sådden och åkerns jämna upptorkning säkerställs.

 

 

På plöjd åker

TopLine Cross är bäst ägnad för effektiv såbearbetning på plöjd jord. TopLine Cross med robusta pinnar och breda spetsar samt med tät pinnindelning lämnar marknadens jämnaste bearbetningsbotten. Dessutom möjliggör den effektiva dubbel- eller trippelplankutrustningen en stark sönderdelning med få överfarter.

På lättbearbetad åker

Multiva TopLine Cross passar tack vare sin utmärkta genomsläpplighet för såbearbetning av på hösten lättbearbetade fält. Den robusta och höga TerraSuper -pinnen lämnar en jämn bearbetningsbotten. TopLine Cross är en utmärkt harv för såbearbetning såväl efter plöjning som lättbearbetning. Den passar speciellt bra ihop med intensivt bearbetningstänkande där åkern basbearbetas före den egentliga såbearbetningen. TopLine representerar såbearbetningens effektivaste topp.

Efterharv som viker för hinder

Efterharven har utlösningssystem som viker undan vid backning. Den välvda, överlåtande pinnmodellen möjliggör stockningsfri funktion också på lättbearbetade fält

Effektivt slitstål

Mellan- och bakplankorna är utrustade med mycket effektivt bearbetande slitstål. Snillrik design minskar jordens vidhäftning på stålet betydligt.

Tekniska tabeller
Topline Cross 600 700 800 900 1000
Pinne, mm 12*65 12*65 12*65 12*65 12*65
Pinnantal, st 72 82 93 105 119
Pinndelning, mm 80 80 80 80 80
Pinnaxlar, st 8 8 8 8 8
Arbetsbredd, cm 600 680 780 880 1000
Rämlängd, cm 410 410 410 410 410
Transportbredd, cm 300 300 360 360 440
Transporthöjd, cm 315 355 385 430 440
Effektbehov, bhp 120 150 180 210 240
Däckdimension 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16 340/55-16
Vikt, kg * 5020 5620 6440 7110 8390

* Vikt med efterharv och sladdblanka

Utrustning

Topline Cross 600 700 800 900 1000
Ribbvält X X X X X
Efterharv, 2-rader X X X X X
Bakplanka X X X X X
Djupregl. hydr.   Standard Standard Standard Standard Standard
Sidosekt. boggien Standard Standard Standard Standard Standard
340/55-16 däck Standard Standard Standard Standard Standard
Reservhjul X X X X X
Belysningsserie X X X X X
Frontstödhjul X X X X Standard
Bilder