Rumbler

Rumbler

Details

Översikt

Multiva Rumbler

Multiva Rumbler – effektiv med mångsidig utrustning

Rumbler är en tung vält som kan förses med olika extra utrustningar såsom frontplanka och såenhet för småfrön. Vältens robusta konstruktion garanterar en lång brukstid.

Multiva Rumbler kan fås med två olika arbetsbredder. De är kompakta och robusta redskap för återpackning och luckring av jord. Multiva-vältarna är lättanvända och de ställer inga större krav på traktorn. De stora hjulen och breda däcken gör transporten säker på vägen och bärförmågan är god på åkern.

Produktfunktioner

Robusta Rumbler

Vältens enkla men robusta konstruktion innebär att brukstiden är lång och att vikten är tillräcklig för effektivt arbete. Multiva-vältarnas krossringar är av Cambridge-typ och mellanringarnas utformning är optimal för bästa krossnings- och återpackningseffekt.

Då Rumbler-välten utrustas med utjämnande frontplanka och såenhet för småfrön är den ett utmärkt alternativ för sönderdelning av plöjd jord, utjämning och kompletteringssådd av vallgrödor såväl som för återpackning av ytan efter sådd. Frontplankan av heavy-duty modell med 12 x 80 pinnar säkerställer en effektiv utjämning.

Förse välten med extra utrustning för dina speciella behov

Till Rumbler-välten kan fås extra utrustning som hjälper dig att skapa en vält exakt för dina behov.

  • Den robusta frontplankan lämpar sig för utjämning av bearbetad jord
  • Under arbetet samlade stenar kan behändigt förvaras i stenboxen
  • Vallutsäde eller fånggrödor kan behändigt sås med hjälp av såenheten i samband med vältningen
  • Dragbommens förlängning underlättar arbetet då man använder dubbelmontage eller såenhet.

 

Tekniska tabeller

Rumbler 

Modell Rumbler 620 Rumbler 820
Arbetsbredd, cm 620 820
Sektioner, st 3 3
Cambridge-ringarnas diameter, cm 49 49
Vältaxelns diameter, mm 60 60
Transportbredd, cm 250 250
Däck 400/15.5 400/15.5
Dragkraftsbehov, hk 80-100 100-120
Vikt, kg 3580 4410

Rumbler  - extra utrustning

Rumbler 620/820 Tillgänglig
Frontplanka  X
Stenbox X
Såenhet X
Dragbommens förlängning  X

Rätt till ändringar förbehålles